Deze pagina afdrukken

Oplossen van problemen OpenVPN RobustOS

Het komt soms voor dat als er een OpenVPN verbinding opgebouwd is er geen data verstuurd kan worden over de tunnel omdat er een fragmentatie probleem is.

Door in de OpenVPN server of in de router bij de extra instellingen de volgende regel in te voeren zal dit wel goed gaan:

fragment 1400;mssfix

 

De 'authentication algorithm' staat bij OpenVPN standaard op SHA1 (160-bits) maar hier zitten zwakheden in. Het is beter om op de OpenVPN server hier SHA256 (256-bits) in te stellen. Op de router moet deze dan ook toegevoegd worden door bij de expert options het volgende toe te voegen:

--auth SHA256

 


Foutmelding

WARNING: cannot stat file '/etc/openvpn/Tunnel_1/keypass': No such file or directory (errno=2)

Als bij het opbouwen van de OpenVPN tunnel de bovenstaande foutmelding in de log files staat dan is dit op te lossen door bij de OpenVPN instellingen in de router bij het 'Private Key Password' een spatie in te voeren.

Hierna zal de foutmelding niet meer voor komen in de log files en kan de OpenVPN tunnel opgebouwd worden.