Privacyverklaring

RobustLink werkt niet meer na update CentOS

RobustLink kan alleen geïnstalleerd worden op CentOS 6. Als hierna alle updates uitgevoerd worden dan kan het voorkomen dat RobustLink kan niet meer opstarten. Dit kan verholpen worden met de volgende aanpassingen:

In het bestand

/opt/lampp/xampp

het volgende aanpassen

#export LD_ASSUME_KERNEL=2.25
echo "XAMPP: DISABLE PNTL..."

Hierna RobustLink restarten met

service RobustLink restart