Privacyverklaring

RobustVPN en RobustLink op een server

RobustVPN en RubustLink kunnen op één server geïnstalleerd worden. Wel moet voor de beste prestaties gekeken worden of de server geschikt is voor beide services.

Een van de beide https services zal een andere poort moeten krijgen omdat ze anders beide 443 gebruiken.

Om de poort van RobustVPN aan te passen kan het volgende bestand op de server aangepast worden:

/usr/local/RobustVPN/etc/http.d/httpd.port


Wijzig hier de poort 443 naar de gewenste poort.


Hierna de RobustVPN server restarten met het volgende commando:

service RobustVPN restart


Nu kan ingelogd worden met de nieuwe poort